Rikardo gizon osoa eta heldua zen, benetakoa.

Rikardo gizon osoa eta heldua zen, benetakoa. Areago, egiaz esan dezakegu herriren batean holako gizonak ez direla agertzen, behin edo behin besterik. Rikardo Arregiren pentsamenduan eragin pisuzkoa izan zuen Karlos Santamariak barru-barrutik idatzi zuen hori, Rikardo hil eta gutxira, 1969ko uztailaren 27ko Zeruko Argian. Hitz esanguratsuak, are gehiago kontuan izanda 27 urte betetzear hildako gazte bati buruz esanak direla.

Azken berriak

2021.11.19

BASILIKA PODCAST-A 2021eko KOMUNIKAZIO SARIA (Ikus beherago)

2021.11.19

BEÑAT ZALDUAREN NOLA IRITSI GARA HONAINO SORTA (GARA) 2021eko KAZETARITZA SARIA (Ikus beherago)

2021.11.12

XXXIII. EDIZIOAK MARTIN UGALDERI EGIN DIO GORAZARRE BERE JAIOTZAREN MENDEURRENEAN

2021.11.12

RIKARDO ARREGIK ETA MARTIN UGALDEK HARREMAN HANDIA IZAN ZUTEN GUTUN BIDEZ, ANDOAIN ETA CARACAS ARTEAN

Entzun Rikardo

XXXIII. RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIA

2021urtea

Oinarriak

XXXIII. RIKARDO ARREGI KAZETARITZA SARIA

Euskararen normalizazioak ezinbestez behar ditu euskaraz egindako kazetaritza eta komunikazio prestu eta modernoa, kalitatekoa eta garaian garaiko beharrizanetara egokitua. Helburu horren alde, Andoaingo Udalak XXXIII. Rikardo Arregi Kazetaritza Sarirako deialdia egiten du, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren dirulaguntzaz, ondoko hauek direlarik aipatu sari horren oinarriak:

Oinarriak ikusi

Oinarriak deskargatu

XXIX Rikardo Arregi Kazetaritza Saria

1.- Sariaren xedea

Euskarazko kazetaritzaren eta komunikazioaren kalitatea, bikaintasuna eta berrikuntza bultzatzea da Rikardo Arregi Kazetaritza Sariaren helburua. Horrela, bada, 2020ko irailaren 16tik 2021eko irailaren 15era bitartean kazetaritzan eta komunikaziogintzan euskaraz egin diren lanen kalitatea eta bikaintasuna jendaurrean aitortzea eta saritzea da sari honen xedea, aurrerago aipatzen diren ezaugarrien arabera epaimahaiak eredugarrien irizten dituen lanak sarituz.

2.- Sari-atalak

Ondoko bi atalotan banatzen da saria:

·         Kazetaritza saria

·         Komunikazio saria

            Epaimahaiak bere esku izango du euskal kazetaritzaren historian ezinbesteko erreferentzia izan diren erakunde, ekimen eta pertsonei Ohorezko aipamena egiteko aukera. Aipatutako Aipamena, beraz, bete-betean lotzen zaie euskarazko kazetaritzaren joan etorrian eragin erabakigarria izan duten gertakariei zein ibilbide pertsonalei.

3.- Sari-atalen ezaugarriak

Honakoak dira “kazetaritza saria” eta “komunikazio saria” deiturikoen ezaugarri nagusiak:

 

·          Kazetaritza saria

2020ko irailaren 16tik 2021eko irailaren 15era bitartean egunkari eta aldizkarietan, agerkari digitaletan edo irrati eta telebistetan euskaraz plazaratu izan diren lanek daukate saria eskuratzeko aukera.

Berriemailetzarekin zuzen-zuzenean lotutako saria da “Kazetaritza saria”. Edozein mota edo generotako kazetaritza-lanek dute saria eskuratzeko aukera. Epaimahaiak, hortaz, inolako genero-mugarik gabe erabakiko du saria. Izan ere, sari honek bultzatu nahi du informazio edo iritzi emate edo interpretazio generoetako edukien kalitatea, edozein delarik erabilitako sormen-modua, narrazio-mota, zein igorpen-eredua.

Saria erabakitzeko irizpide nagusiak honako hauek izango dira: kalitatea, berrikuntza eta eredugarritasuna, eredugarritasuna hala euskal kazetaritzarako nola inguruan egiten denerako. Irizpide horiek aplikatzerakoan kontuan hartuko dira, besteak beste, kontakizun informatiboaren gaineko datu-bilketa eta lanketa, informazio iturrien maila, zehaztasuna, ikuspegi aniztasuna, hizkera, edukiaren balio periodistikoa, sakontasuna edo iritzi / balorazioaz osatutako pieza periodistikoa. Kontuan hartuko da, halaber, jorratutako kontakizunaren interes publikoa, zeinak gizarte eta herritarren interesekoa izan behar baitu.

Ondorioz, aipatutako irizpideen arabera ezein euskarritan nabarmendutako artikulu edo erreportaje bakanak nahiz sortak, sekzio bat, irrati edo telebistako erreportaje bat edo erreportaje-sorta bat edo programa bat, kazetari bat zein kazetari talde bat izan lan sarituen egileak, edo ezein euskarritako zutabeak: horietatik guztietatik edozer saritu ahal izango du epaimahaiak.

 

·         Komunikazio saria

Saria eskuratzeko aukera dute, euskarazko komunikazioa molde eta formatu berrituetara egokitu eta euskarazko komunikazioaren mesedetan haien aukeraz baliatzeko urrats berritzailea direnek edo izan litezkeenek. Betiere, 2020ko irailaren 16tik 2021eko irailaren 15era bitartean euskaraz sortu, ekoitzi eta, kasua bada, zabaldutako komunikazio ekintza bat, komunikazio proiektu bat edo komunikazio proposamen bat izan beharko du nahitaez. Era guztietako narratibek zein komunikazioaren esparru zabaleko egitasmo pertsonal, kolektibo eta enpresarial guztiek dute tokia sari honetan, baita unibertsitateetako komunikazio ikasketetako gradu amaierako proiektuek ere, eta saria erabakitzeko irizpideen artean, edukiaren kalitateaz gain, kontuan hartuko da, sarituko dena berritzailea, modernoa eta beren-beregi formatu berriren baterako egina izatea. Horrela, bada, saritua izateko ezinbestez ondorengo ezaugarriotakoren bat edo batzuk izan beharko d(it)u: formatu berria, digitala, ikus-entzunezkoa, sare sozialen bat oinarri duen komunikazioa, publizitatea (spot bat zein kanpaina bat), web-sail bat, komunikazio kanpaina bat, Instagram-eko story eraginkor bat, sare sozialen batean inpaktu handia izan eta parte hartze zabala eragin duen komunikazio ekintza bat, proiektu komunikatibo berritzaile bat…

4.- Lanak aurkezteaz

Parte hartze zabala sustatzeko helburuarekin, proposamenak aurkezteko aukera irekita dago. Horrela, bada,  edonork aurkez ditzake kazetaritza sariaren edota komunikazio sariaren jabe izatearen aldeko proposamenak, norbere lanen gainekoak edo besterenak, eta proposamenak aurkezteko deia egiten zaie bereziki autoreei, komunikabideei oro har eta euskarazko kazetaritza eta komunikazioarekiko interesa duten guztiei.

Hala eta guztiz ere, saria -“kazetaritza saria” zein “komunikazio saria”- eskuratzeko ez da beharrezkoa izango inork aldez aurretik lanak eta/edo proposamenak aurkeztea. Izan ere, epaimahaiak egokien irizten duen moduan egingo ditu sari horiek erabakitzeko egin beharreko jarraipen eta hautaketa lanak, ahalmena baitu sarien gaineko erabakiak hartzeko, hautagaitza aurkeztua izan edo ez.

Proposamenak aurkezteko epea amaituko da 2021eko irailaren 17an, eta  honako elementuok adierazi beharko dira:  a). proposatutako lanaren edo/eta autorearen identifikazioa (lanaren izenburua, autorearen izen deiturak); b). argitaratutakoa den kasuan argitalpenaren  erreferentzia zehatza (paperean edo ikusentzunezko euskarrian argitaratua baldin bada, kopia bat bidaliko da dagokion euskarri fisikoan); c). Interneten eskuragarri baldin badago, baita ere horren lotura; d). argitaratu gabeko proiektua baldin bada, proiektua bera bidaliko da dagozkion euskarrietan. Halaber, proposamenaren merezimenduei buruzko azalpen labur bat ere bidaliko da. Hona proposamenak bidaltzeko helbideak:

            * Andoaingo Udala

               Euskara Zerbitzua

               XXXII. Rikardo Arregi Kazetaritza Saria

               20140 Andoain

 

            * raks@andoain.eus

Aurkeztutako lanak, edozein euskarritan aurkeztuta ere, ezingo dira berreskuratu.

5.- Sariak

Sari atal bakoitzean  lau finalista aukeratuko ditu epaimahaiak, gehienez. Finalistak zer lan edota zein kazetari edo komunikaziogile diren ezagutzera 2021eko azaroaren hasierako egunetan emango da. Bi saridunak, berriz, sari banaketa eguneko ekitaldian emango dira ezagutzera, ez lehenago. Sari banaketa ekitaldian, bertan izango dira zortzi finalistak.

            Hona XXXIII. Rikardo Arregi Kazetaritza Saria osatzen duten bi sariak:

- “Kazetaritza saria”: 9.000 euro eta Xabier Laka eskultoreak Rikardo Arregi Kazetaritza Sarirako berariaz egindako oroitikurra.

- “Komunikazio saria”: 9.000 euro eta Xabier Laka eskultoreak Rikardo Arregi Kazetaritza Sarirako berariaz egindako oroitikurra.

Gainera, XXXIII. Rikardo Arregi Kazetaritza Sariko finalistei, saridunei izan ezik, Xabier Lakak Rikardo Arregi Kazetaritza Sarirako egindako serigrafia bana emango zaie. 

Sariak indibidualak nahiz kolektiboak edo taldean egindako lanei emandakoak izan daitezke, baina zatiezinak dira.

Sarietako edozein hutsik utzi ahal izango du epaimahaiak.

6.- Epaimahaia

Ondorengo hauek osatzen dute epaimahaia:

·         Mahaiburua: Alexander Huitzi, Andoaingo Udaleko Euskararen Normalizaziorako zinegotzi arduraduna, edo honek bere ordezko gisa izendatutako udalkidea.

·         Mahaikideak: Itxaro Borda, Aingeru Epaltza, Maite Goñi, Elixabete Larrinaga, Ion Muñoa eta Jon Sarasua.

·         Idazkaria: Andoaingo Udaleko Euskara Zerbitzuko teknikari bat.

            Epaimahaiak aukera izango du bere erabakiak hartzeko prozesuan kanpoko kolaboratzaileen laguntza eskuratzeko, halako beharrik ikusiko balu.

7.- Sariei buruzko Azken Erabakia

2021eko azaroaren 18an ospatuko da, Andoainen, sari banaketako ekitaldi jaia, beste zenbaiten artean zortzi finalistak bertan direla, eta han emango da ezagutzera epaimahaiak bi sarien gainean hartutako azken erabakia.  Epaimahaiak hartutako Azken Erabakia apelaezina izango da.

8.- Baldintzak onartzea

Sari honetara aurkezteak oinarriok ontzat ematea dakar berarekin, eta saria jasotzeko nahitaezkoa izango da oinarriotan finkatutako betebeharrak osorik betetzea.

Finalistak

Berria egunkarian argitaratutako Ahomentan elkarrizketen sorta

Kazetaritza Saria

Berria egunkariak aspaldiko lehia du udak albisteetan ekarri ohi duen agorraldia irakurgai erakargarriz berdintzea. Horietarikoak ditugu Ahomentan saileko lanak. Gizartean pil-pilean dauden gaiei eguneroko gurpilak onartzen ez duen sakontasunaz heltzen die Ahomentan sailak, eta bestelako begirada bat eskaintzen. Horretarako, kazetaritza bezain zaharra den formula erabiltzen du: elkarrizketa. Ez, ordea, nolanahi, ale bakoitzean bi lagun -hiru, behin- biltzen baititu solasera, haien arteko osagarritasunaren bila, kontrakotasun eske baino areago. Lan kolektiboa da Ahomentan; irakurleak Berriako erredakzioko ohiko sinadura bat, beti desberdina, aurkitzen du elkarrizketa bakoitzaren izenburupean. Aurtengo uztan epaimahaiari nabarmentzekoak iruditu zaizkio gaien aniztasuna, elkarrizketatuen aukeraketa aproposa, kazetarien gidaritza arteza eta emaitzaren irakurgarritasuna eta eduki mamitsua.

Beñat Zalduak idatzitako Nola iritsi gara honaino sorta (Gara)

Kazetaritza Saria

Gara egunkarian agerturiko artikulu sorta bat da Beñat Zalduari dagokion proposamena. Pandemiaren eta birusen inguruko xehetasun historiko eta literarioak ekartzen dizkio irakurleari, aldi batetik bestera, irakurlearen arreta bereganatzea eta luzeran atxikitzea lortuz. Denboran barna egindako bidaia batera deitzen gaitu, eritasunak kudeatze alorrean nondik gatozen ikas eta jakin dezagun. Koronabirusaren krisia klima aldaketarekin eta beste zenbait gertaerarekin lotzen ditu Zalduak, haren zergatietan sakonduz. Urte hasieran argitaraturiko sorta, guztira, zortzi artikuluz osatuta dago. Epaimahaiaren iritziz historia humano baten dibulgazio saio indartsua da, aberatsa, zorrotza eta irakurtzeko erakargarria, artikulua idazteko garaian irakurlea gaiaren mamira nola erakarri aintzakotzat izan duena, ahaztu gabe ere Iker Morenoren Ilustrazioek argitaratutakoari ematen dioten originaltasuna eta exotismoa.

Zaballako espetxetik egindako Faktoria saioa (Euskadi Irratia)

Kazetaritza Saria

Euskadi Irratiko Faktoria albistegiko lantaldeak hitz hauekin ekin zion irailaren 8ko saioari: Egun on guztioi, Zaballako espetxean dagoeneko argituta, ordu honetan zortzietan, rekuentoa egiten hasi dira.  Bi orduz zuzenean, 700 preso biltzen dituen kartzelaren eguneroko errealitatea ertz guztietatik azaldu eta hurbildu zioten entzuleari. Zeregina  burutzeko, datuekin batera, Zaballako egoera bertatik bertara ezagutzen duen hainbat pertsona esanguratsu elkarrizketatu zuten: zuzendaria, sindikatuetako eta Salhaketako ordezkariak, psikologoak eta gizarte laguntzaileak, baina batez ere protagonismo eta pisu berezia eskaini zitzaien presoen ahotsei; haien bizipenei, aldarrikapenei eta etorkizunerako asmoei.  Horregatik guztiagatik, kazetaritza-lan borobila, mamitsua eta eredugarria burutu zutela nabarmendu nahi du epaimahaiak, baita landutako edukiaren balio periodistikoa eta interes publikoa ere.

Urtzi Urrutikoetxeak idazten duen Leku-Lekutan izeneko atala (Berria)

Kazetaritza Saria

Euskal kazetaritzan, jadanik beste hizkuntzetan emanda egon litezkeen albiste eta analisiez gain, begiratu propiodun analisiak bilatzen ditu askotan hartzaileak. Horixe eskaintzen du Urtzi Urrutikoetxearen Leku lekutan artikulu sailak Berria egunkarian. Munduari buruzko analisi politikoak ekartzen dizkigu, bere-berea duen sinadurarekin, kazetaritzaren eta kontinenteetako bazterren ezagutza berezian oinarriturik. Munduari begiratzeko, batetik, ibili, bizi, ikusi eta irakurri egin behar da. Bestetik, globoari ez zaio berdin begiratzen Valladolidetik, Portmouthetik eta Bilbo euskaldunetik. Leku lekutan munduaz ari da, haren jardunak ibiliaren igurtzia du berme, eta euskaradun bat ari da analisia egiten, jakinik euskaraduna ari dela irakurtzen. Kontinenteetako askotariko egoera eta gertakarien gakoak aletzen dizkigu, eta hari ikusezinez eramaten gaitu, askotan, euskal komunitatearen galdegaietara. Kazetari-hizkera trebean, eta labur, munduari kalitatez guretik begiratzen dion horrelako leiho gutxi dugu.

Oier Aranzabalen Barruan gaude podcast-a

Komunikazio saria

Inori ez dio ihes egiten ahotsaren sedukzio ahalmenak. Ahots horri eduki landua, elkarrizketatu mamitsuak eta mimo handiko edizio lana gehitzen badiogu, Barruan gaude podcastaren atarian kokatuko gara. Atarian diogu, aurreko ezaugarriez gain, baduelako podcast honek berezi egiten duen beste bat: elkarrizketagilea pertsonaiaren etxean sartzearekin elkarrizketatuaren etxean sartzen da entzulea ere. Honela, elkarrizketatua bere intimitatean ezagutzeko aukera ematen du, giro lasaian, presarik gabe solasean jardunez, elkarrizketatu eta elkarrizketatzailearen arteko harreman berezia sortuz, eta azken honen ahotsa entzulearen begi bihurtuz. Entzulea protagonistaren etxean eta bizitzan sartzen da, istorio berrietan parte hartuz eta soinu-baliabidez aberastutako montajeaz gozatuz. Epaimahaiak saridungaien artean Oier Aranzabalen Barruan gaude podcast-a aukeratzea erabaki du gero eta jende gehiago biltzen ari den podcast-en esparru honetan berezko bidea egiten jakin duelako.

Basilika podcast-a

Komunikazio saria

Diziplina anitz elkartzen duen Basilika kultur ekimenak sortua da podcast-a, hausnarketa kritikoa bultzatzeko xedez. Literaturaren eta arte garaikidearen arlo ezberdinak jorratzen ditu podcast berri honek. Hilabetean behin lauzpabost saio plazaratzen dituzte. Gogoetara eramaten gaituzte. Sakoneta, Zeelanda Berria, Phoenix Raggazza eta Sector Conflictivo dira oraingoz egindako saioak. Orain arte, gai hauek aztertu eta eztabaidatu dituzte: Onespena eta abusua, Moderno izatea zen den eta kultur kritikaren arazoa, besteak beste. Arte mailan aldiz, EH-ko museoetan ikusten ahal diren erakusketa originalak aipatzen dituzte, artistak zein mugimendu artistikoak ere bai... Interes handiko gaiak dira, orokorrean.

Sortzaileek adierazi dutenez “pentsamendu konparatuan, hausnarketa kritikoan eta gaur egungo kultur ekoizpenaren forma desberdinen gaurkotasun-harremanetan arakatzea” da asmoa.

Literaturak jendartea edo gizartea islatzen duela sinesten dutenentzat ezinbestekoa.

3000twitz kolektiboa

Komunikazio saria

Bideojoetako-partidak, e-kiroletako lehiaketak eta musika-emanaldiak zuzenean emititzeko jaio zen Twitch plataforma  gero eta indar handiagoa hartzen ari da zuzeneko emanaldi mota ezberdinetarako, bere arrakastaren gakoak denbora errealean harremana izateko aukera eskaintzea eta komunitateen sorrera ahalbidetzea direlarik. Plataformaren igoerarekin batera etorri da euskararen presentziaren gorakada, 3000twitz kolektiboaren ekimenagatik neurri handi batean. Epaimahaiak kolektiboaren lan hori azpimarratu nahi du euskarazko komunikazioa molde eta formatu berrituetara egokitu eta euskarazko komunikazioaren mesedetan haien aukeraz baliatzeko urrats berritzailea eman izanagatik eta plataforman beste euskal sortzaileei bidea zabaltzeagatik. Horrekin batera, bertako euskal sortzaileen ekimenetik jaiotako ‘3000twitz’ kanpaina azpimarratu nahi du, euskara hizkuntza hautuen artean ager dadin aldarrikatu zuena. Ekimena 2020ko azaroaren 28tik abenduaren 5era bitartean gauzatu zen eta plataforman zuzeneko emanaldi ugari bultzatu zituen.

Pantailak euskaraz egitasmoa

Komunikazio saria

Pantailak euskaraz, euskarazko ikus-entzunezkoen aldeko ekimena 2021eko ekainean sortu zuen hainbat elkartek elkarlanean (Netflix Euskaraz, Disney Plus Euskaraz, Zinemak Euskaraz, Tinko euskara elkartea eta Bieuse bikoizle euskaldunen elkartea). Ikus-entzunezkoen arloan euskararen presentzia indartzeko asmoarekin, aldarrikapen, zabalkunde eta atxikimendu kanpaina egin dute 2021eko ekainetik 2021eko irailera bitartean. Bitarteko digital zein analogikoak erabiliz, euskarazko komunikazioaren mesedetan espazio digital eta birtualek, oro har, eta ikus-entzunezkoek berariaz, duten garrantziari buruzko kontzientzia zabaltzen ekarpena egin dute euskal komunitatean. Azken urteotan euskal espazio publikoan gaiarekiko kezka agertzen eta areagotzen joan da, eta ekimen honen kanpainak beste bultzada bat eman dio formatu berrietan euskarak izan beharreko lekuari buruzko kezka kolektibo eta eztabaidari.

Berria egunkarian argitaratutako Ahomentan elkarrizketen sorta

Kazetaritza Saria

Kazetaritza Saria

Beñat Zalduak idatzitako Nola iritsi gara honaino sorta (Gara)

Kazetaritza Saria

Kazetaritza Saria

Zaballako espetxetik egindako Faktoria saioa (Euskadi Irratia)

Kazetaritza Saria

Kazetaritza Saria

Urtzi Urrutikoetxeak idazten duen Leku-Lekutan izeneko atala (Berria)

Kazetaritza Saria

Kazetaritza Saria

Oier Aranzabalen Barruan gaude podcast-a

Komunikazio saria

Komunikazioa saria

Basilika podcast-a

Komunikazio saria

Komunikazioa saria

3000twitz kolektiboa

Komunikazio saria

Komunikazioa saria

Pantailak euskaraz egitasmoa

Komunikazio saria

Komunikazioa saria

Epaimahaia

Epaimahaiburua

Alex Huitzi Alfonso

(Andoain, 1992)

Bartzelonako Unibertsitatean Zuzenbidean graduatua eta Bartzelonako Unibertsitatean bertan masterra “Nazioarteko Ekonomiaren Zuzenbide eta Politikan”. 2020. urtean Zientzia Politiko eta Administrazio Publikoan graduatua. 2013tik 2015era Bartzelonako Unibertsitateako “OBREAL” behatokian lan egina, Euroasia eta Hego-amerikaren arteko kanpo harremanetara bideratua. 2017. urtean Ginebrako Munduko Merkataritza Erakundeko Merkatal-negoziazioen departamentuan lan egin zuen. Egun, hiru urte daramatza Nazio Batuetako Garapen eta Merkataritzako (UNCTAD) kanpo aholkulari gisa.

Mahaikidea

Itxaro Borda Xarriton

(Baiona, 1959)

Paueko Unibertsitatean Historian lizentziatua, posta zerbitzuan lan egin du erretiroa hartu arte. Euskal idazle emankorra, eleberria eta olerkia naro landu ditu, baita hainbat sari irabazi ere, horien artean Euskadi Literatur Saria 2002. urtean % 100 basque eleberriagatik. 1982. urtean Maiatz aldizkariaren sortzaileetarikoa izan zen. Hedabide ugaritan kolaboratzaile gisa aritua da, besteak beste Berria edo Argian, eta musikaren munduan ere ekarpenak egin ditu. Itzulpengintzan lan oparoa egin du. Jalgi hadi plazara (2006), Boga boga (2012), Bizitza nola badoan (1984) dira bere lan aski ezagunak.

Mahaikidea

Aingeru Epaltza Ruiz de Alda

(Iruñea, 1960)

Idazle, kazetari eta itzultzailea, kazetaritzan lizentziatua da. Hainbat hedabidetan kazetari jardun ondoren (Deia, Euskal Telebista, Navarra Hoy…), itzultzaile gisa hasi zen lanean Nafarroako Gobernuan eta bertan dihardu gaur egun. Literatur genero ezberdinetan idazle gisa oso ibilbide luze eta oparokoa, Tigre ehizan (1996), Rock’n roll (2000) edoErresuma eta fedea trilogia dira bere obrarik goraipatuenak. Mendi-joak narrazio bilduma (2017) da argitaratu duen azkena.

Mahaikidea

Maite Goñi Eizmendi

(Ordizia, 1967)

Deustuko Unibertsitatean Euskal Filologian lizentziatua eta Ingeles Filologian Euskal Herriko Unibertsitatean. Irakaslea da Mondragon Unibertsitateko HUHEZIn eta euskararen sustapenean, teknologiak hezkuntzako ikas-irakas prozesuetan nola txertatu eta konpetentzia digitalaren inguruko gaietan aditua da. Internet eta IKTetan eskarmentu handikoa, 2010ean Buber saria irabazi zuen euskararen sustapenaren arloko webgunerik onenari eta Ohorezko Buber saria 2016. urtean. Aski ezaguna da hiritartasun digitalari buruz berak egindako lana, bereziki ETB eta Euskadi Irratian.

Mahaikidea

Elixabete Larrinaga Artetxe

(Bilbo, 1964)

Kazetaritzan lizentziatua (EHU) eta doktore Zientzia Politikoa eta Administrazioan (EHU). Gaur egun EHUko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko irakaslea eta ETBko Albistegi Zerbitzuetako langilea da. Kudeaketa ardurak izan ditu: dekanorde Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean (2007-2009) eta EHUko Nazioarteko Mugikortasuneko zuzendari (2009-2013). Kurutziaga ikastolako presidente izan zen (2010-2013), Euskadi irratirako kolaborazioak egin ditu eta Eusko Jaurlaritzako Euskararen Aholku Batzordeko kide ere izan da.

Mahaikidea

Ion Muñoa Errasti

(Zerain, 1985)

Giza Zientziak eta Komunikazioan lizentziatua da (Deustuko Unibertsitatea) eta Gizarte zientzietan doktore (Deustuko Unibertsitatea) iritzi publikoari eta erakunde publikoen komunikazioari buruzko tesiarekin. Egun, Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea da, Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko Komunikazio Saileko kide eta komunikazioko ikertaldeko partaide. Unibertsitatetik kanpo, hainbat komunikabidetan kolaboratzaile lanetan aritzen da eta zenbait kultur eta gizarte elkartetan parte hartzen du. Jakintza arlo nagusiak gizarte komunikazio prozesuen eraldaketa, iritzi publikoa eta komunikazio politikoa ditu.

Mahaikidea

Jon Sarasua Maritxalar

(Aretxabaleta, 1966)

Komunikazioaz eta soziologiaz ikasten ibili ondoren 1996an Bi begiratu euskarazko kazetari hizkerari lanarekin doktoratu zen informazio-zientzietan. Bertsolaritzaren munduan oso gazte sartu zen. Euskal Herriko Bertsolari txapelketako finalista ere izan zen 1986an, 19 urte zituela. Bere anaia Aitor Sarasuarekin Fauna txiki bat bertso berritan diskoa kaleratu zuen (Elkar, 1995). Gaur egun plazatik erretiraturik, Mondragon Unibertsitatean irakasle dabil. Hainbat egituraren bultzatzaile izan da, eta hainbat motatako argitalpenak sortu ditu arlo sozioekonomikoan eta hizkuntza gaietan. Garabide elkartearen sortzaileetarikoa ere bada.

Epaimahaiko idazkaria

Arantza Aguado Perugorria

(Irun, 1966)

Zaragozako Unibertsitatean Geografian eta Historian lizentziatua, Euskal Herriko Unibertsitatean Gizarte eta Kultura Antropologian lizentzia lortu zuen 2002an. 1992tik 2001era bitartean Gipuzkoako Abegi euskaltegietan euskara irakasle eta kudeatzaile. 2002tik aurrera Andoaingo Udaleko hainbat lansailetan aritutakoa, 2013-2016 bitartean euskara teknikari gisa jardun zuen eta, 2021ean lanpostu horretan izendatu du berriro Andoaingo Udalak.

Epaimahaiko idazkaria

Patxi Baztarrika Galparsoro

(Ataun, 1958)

Andoaingo euskara teknikari izan da 1980. urteaz gero aurten, 2021eko maiatzean, erretiroa hartu duen arte. XXXIII. edizioko lehenengo lanak egin eta osatu ostean utzi dio Rikardo Arregi Kazetaritza Sariko idazkari izateari. Filosofia eta Hezkuntza Zientzietan lizentziatua, Gipuzkoako Batzar Nagusietako kide izan zen 1989-1995ean, gero Gipuzkoako diputatu nagusiaren kabineteburu 1999-2003an, Donostiako Udalean zinegotzi 2003-2007an eta Eusko Jaurlaritzan Hizkuntza Politikako sailburuorde 2005-2009 eta 2012-2016ko agintaldietan.

Multimedia

Bideoa

Argazkiak

Andoaingo Udala
Euskararen Normalizaziorako Saila
Goikoplaza, z/g. 20140 Andoain
943-300-831    ·    euskarazerbitzua@andoain.eus

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikarako Sailaren laguntzarekin

Diseinua eta ekoizpena: